...

שאלון אפיון עסק עבור הצעת מחיר לעיצוב ופיתוח אתר אינטרנט

*זה לא מבחן, אין ציון. התשובות שלכם סה"כ יעזרו לנו ליצור באתר שלכם חווית משתמש שמתיישרת עם המסר והצרכים שלכם עבור קהל היעד ולהבין את סדר גודל הפרוייקט. בין אם תבחרו לעבוד איתנו או שלא, אנחנו מתחייבים להתייחס למידע בטופס זה כמידע סודי שיימחק בסוף ההתקשרות שלנו. זה קצר, 5 דקות וסיימתם. אנחנו מחכים (:

שימו לב - חובה לענות רק על מה שמסומן בכוכבית אדומה.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.